A magyar városhálózat stabilitása és változása

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.28.2.2623

Kulcsszavak:

innováció, versenyképesség, városhálózat, térszerkezet

Absztrakt

A települések innovációs képességének vizsgálatáról számos hazai munka számolt be az elmúlt közel húsz év során. Ezek közül alig találkozhatunk komplex, a magyar városhálózat teljes egészére kiterjedő vizsgálatokkal. Ennek fontosságától nem tekinthetünk el, hiszen az elemzés során kapott eredmények alapot jelenthetnek különböző, a városhálózat sajátos jellege alapján meghatározott stratégiák kidolgozására.

Tanulmányunk alapját egy 2005-ös innovációspotenciál-vizsgálat jelenti, melynek módszertanát megtartva tárjuk fel a hazai városhálózat tagozódását, az egyedi változók öt különböző dimenzióba történő rendezésével. Az öt főkomponens a következő: gazdaság, iskolázottság és menedzsment, társadalmi aktivitás, humánerőforrás, innováció.

A módszer lehetőséget adott arra, hogy felderítsük a városhálózat belső differenciáltságát, illetve a dimenziók mentén betekintést nyerünk abba, hogy a városhálózat csoportjai milyen mértékű innovációs képességgel rendelkeznek. A főkomponenseket 327 város adatainak figyelembevételével alakítottuk ki, ebben nem szerepelnek Budapest, valamint a 2013 júliusában városi rangot elnyert 18 város mutatói.

A kapott eredmények arról is tanúskodnak, hogy a területi egyenlőtlenség tovább növekszik. A városok közötti különbségek mérséklődtek, azonban az egyes dimenziók közötti szakadék tovább nőtt. A jól teljesítő városok esetében sem feltétlenül találkozik a gazdasági és innovációs potenciál.

Szerző életrajzok

Rechnitzer János , Széchenyi István Egyetem, Regionális-Tudományi és Közpolitikai Tanszék, Győr

tanszékvezető egyetemi tanár

Páthy Ádám , Széchenyi István Egyetem, Regionális-Tudományi és Közpolitikai Tanszék, Győr

egyetemi tanársegéd

Berkes Judit , Széchenyi István Egyetem, Regionális-Tudományi és Közpolitikai Tanszék, Győr

PhD-hallgató

##submission.downloads##

Megjelent

2014-06-01

Hogyan kell idézni

Rechnitzer, J., Páthy, Ádám és Berkes, J. (2014) „A magyar városhálózat stabilitása és változása”, Tér és Társadalom, 28(2), o. 105–127. doi: 10.17649/TET.28.2.2623.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 4 5 > >>