Európa Kulturális Fővárosai Kelet-Közép-Európában

Kulcsszavak: Európa Kulturális Fővárosa, Kelet-Közép-Európa, kultúra, városfejlődés

Absztrakt

Az Európai Unió kiváló és sikeres kulturális kezdeményezése az Európa Kulturális Fővárosa projekt. Az ezredforduló utáni két évtizedben a programsorozat Kelet-Közép-Európában is grandiózus módon megvalósult kilenc városban, mely városokban megújulást, ismertséget, kulturális felvirágzást hozott magával. Az első Európa Kulturális Főváros Kelet-Közép-Európában Nagyszeben volt, 2007-ben. Példáját Vilnius követte 2009-ben, a következő években pedig rendre Európa Kulturális Fővárosa volt Pécs, Tallinn, Maribor, Kassa, Riga, Plzen és Wroclaw. Izgalmas kérdés, hogy a programsorozat milyen hatásokat generált ezekben a városokban, milyen hozadéka származott a megvalósított projekteknek, hozzájárult-e - ha igen, miként - a városok fejlődéséhez az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés? Tudni kell azonban, hogy a projekt jelentős forrásokat igényel, mely olyan felelősséget ró a városokra, hogy a programsorozat képes legyen hosszú távon előremutató városfejlődési eredményeket produkálni. E tanulmányban a kilenc kelet-közép-európai Európa Kulturális Főváros projektjeivel foglalkozunk, megvizsgálva a városok kulturális vízióit, a projektek kézzel fogható eredményeit, illetve összehasonlításra kerülnek a programok költségvetései, valamint a projektévben városokba látogatók száma. Ez utóbbi indikátort az Európa Kulturális Fővárosa projekt kiemelt sikerességi faktorának tekintjük, hiszen kifejezi, hogy milyen mértékben sikerült megszólítani a kultúra iránt érzékeny európai polgárokat. Az eredményesség értékelése kapcsán ugyanakkor eredendően úgy véljük, hogy a kezdeményezés soha nem lesz sikertelen egy városban sem, hiszen a kultúra virágzásáért tett legkisebb erőfeszítés is nagyrabecsülendő.

Szerzői adatok

Szabolcs Morvay, Széchenyi István Egyetem

doktorjelölt

János Rechnitzer, Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

doktori iskola vezetője

Dávid Fekete, Széchenyi István Egyetem, Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék

egyetemi adjunktus

Megjelent
2020-02-28
Hogyan idézzem?
Morvay, S., Rechnitzer, J. és Fekete, D. (2020) Európa Kulturális Fővárosai Kelet-Közép-Európában, Tér és Társadalom, 34(1), o. 119-139. doi: 10.17649/TET.34.1.3147.
Rovat
Kitekintés