Az infokommunikációs ágazatok szerepe és súlya a magyar városhálózatban

  • Tibor Dőry MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
  • György Márk Ponácz SZE Jog- és Gazdaságtudományi Kar
Kulcsszavak: információs és kommunikációs technológiák, médiagazdaság, tudástársadalom, innovációk diffúziója

Absztrakt

Az információs korban a kommunikációs ismeretanyag megszerzése messze túllép a nemzeti határokon. E folyamatot erősíti, hogy a telekommunikációs hardver költsége jelentősen csökkent az elmúlt években, így ennek előnyeiből a lakosság szélesebb rétegei is részesülhetnek. A társadalmilag méltányos és a területileg kiegyenlített információs társadalom építésének feladata azonban többet jelent a technikai információs és kommunikációs technológiai (IKT) kapacitások kiépítésénél. A tanulmány ennek jegyében az infokommunikációs szektorhoz és a médiagazdasághoz tartozó cégek oldaláról mutatja be kutatási tapasztalatainkat. A statisztikai adatok megyei és megyei jogú város szintű elemzése alapján nyert tapasztalataink megerősítették azt a kiinduló hipotézisünket, miszerint e szektorok magas fokú koncentrációja figyelhető meg Budapesten, ahol is az IKT-vállalkozások több mint fele, a médiagazdaság vállalkozásainak közel kétharmada koncentrálódik.

Szerzői adatok

Tibor Dőry, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet

tudományos munkatárs

György Márk Ponácz, SZE Jog- és Gazdaságtudományi Kar

egyetemi hallgató

Megjelent
2003-09-01
Hogyan idézzem?
Dőry, T. és Ponácz, G. M. (2003) Az infokommunikációs ágazatok szerepe és súlya a magyar városhálózatban, Tér és Társadalom, 17(3), o. 165-181. doi: 10.17649/TET.17.3.906.
Rovat
Versenyképesség