Az innováció kutatások megjelenése a regionális elemzésekben – az innováció regionális perspektívában

  • Tibor Dőry MTA RKK NYUTI
Kulcsszavak: innováció kutatás, tudástársadalom, hálózatok, regionális innovációs stratégiák, technológiapolitika

Absztrakt

A regionális elemzésekben világszerte egyre nagyobb hangsúlyt kapó innovációs vizsgálatok rendszerezésére vállalkozó tanulmányban áttekintésre kerülnek az innováció-orientált politika sajátosságai, a hazai innovációs környezet és a térszerkezet összefüggéseit kereső vizsgálatok, valamint hangsúlyosan a kilencvenes években végzett vállalati innováció kutatások fontosabb megállapításai. A területfejlesztés, illetve a regionális technológia-politika beavatkozási lehetőségei között számon tartott regionális innovációs stratégiák tapasztalatainak tézisszerű összegzésével, majd a regionális technológiai előretekintési programokra való utalással zárul a tanulmány.

Szerzői adatok

Tibor Dőry, MTA RKK NYUTI

tudományos munkatárs

Megjelent
2001-06-01
Hogyan idézzem?
Dőry, T. (2001) Az innováció kutatások megjelenése a regionális elemzésekben – az innováció regionális perspektívában, Tér és Társadalom, 15(2), o. 87-106. doi: 10.17649/TET.15.2.804.
Rovat
Tanulmányok