Civil szervezetek egy kisváros életében

  • Márta Nárai MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
Kulcsszavak: civil szervezetek, nonprofit szektor, települési önkormányzat, együttműködés

Absztrakt

A nyolcvanas–kilencvenes években lejátszódott társadalmi-gazdasági változásoknak köszönhetően a lakossági törekvésként létrehozott civil szerveződések újra teljes politikai és jogi legitimitást nyertek, és a rendszerváltást követően az önszerveződés évtizedekig nem tapasztalt szabadsága, az emberek megváltozott igényei, szükségletei, és a civil szervezeteket érintő kedvező szabályozás következtében megindult a nonprofit szektor fejlődése, majd nem várt mértékben, ugrásszerűen megnőtt az öntevékeny szervezetek száma. A tanulmány célja, hogy egy konkrét település civil struktúrájának bemutatásával átfogó képet nyújtson a társadalmi önszerveződések helyzetéről, jellegzetességeiről. A vizsgált kisváros civil szerveződései strukturális és működési jellemzőinek bemutatása mellett a szerző célja, hogy feltárja e szervezeteknek a település életében betöltött szerepét, feladatvállalását, valamint a különböző társadalmi szereplőkkel való kapcsolatrendszerét, kiemelt fontossággal kezelve a helyi önkormányzattal való viszony, illetve a helyi civil szférán belüli kapcsolatok, együttműködés megjelenítését.

Szerzői adatok

Márta Nárai, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet

tudományos segédmunkatárs

Megjelent
2003-03-01
Hogyan idézzem?
Nárai, M. (2003) Civil szervezetek egy kisváros életében, Tér és Társadalom, 17(1), o. 91-115. doi: 10.17649/TET.17.1.875.
Rovat
Gyors ténykép