Vidékkutatás előzményekkel és tényekkel

  • Irén Szörényiné Kukorelli MTA RKK NYUTI
Kulcsszavak: vidékfejlesztés, kistérségek, SAPARD, területfejlesztés

Absztrakt

Az intézet tizenöt éves fennállása óta a területi folyamatok vizsgálatában meghatározó jelentőséggel bírt a falusi terek kutatása. Az elmúlt tizenöt év során a vidéki terek kutatását illetően intézetünk az alábbi főbb kérdésekre koncentrált:

  • A perifériális területeket, vidéki térségeket vajon hogyan érintette a rendszerváltással elinduló folyamat, és ezzel egy időben milyen hatást gyakorolt rájuk a hozzánk mindinkább közelebb kerülő Európai Unió terület- és vidékfejlesztési politikája?
  • A területfejlesztés új eszközrendszerének a kialakítása, és az újonnan kialakuló intézményrendszer mennyiben járult hozzá a falusi terek átstrukturálódásához, avagy mennyiben differenciálódott nálunk a vidék, s ez vajon megnyilvánult-e a funkcióváltásban is?

A térszerkezeti struktúrák változása, a kistérségi szint kialakulása és működőképessége, valamint a vidéki gazdaság és jövedelemteremtést magában foglaló kutatások eredményeinek összefoglalója a fenti kérdésekre ad választ.

Szerzői adatok

Irén Szörényiné Kukorelli, MTA RKK NYUTI

tudományos főmunkatárs

Megjelent
2001-06-01
Hogyan idézzem?
Szörényiné Kukorelli, I. (2001) Vidékkutatás előzményekkel és tényekkel, Tér és Társadalom, 15(2), o. 71-85. doi: 10.17649/TET.15.2.803.
Rovat
Tanulmányok

A szerző(k) legtöbbet olvasott cikkei