Vidéki térségeink innovációt befogadó képessége – Egy kutatás tapasztalatai

  • Irén Szörényiné Kukorelli MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Győr
Kulcsszavak: rurális innováció, társadalmi és gazdasági innováció, változó vidék, új vidékparadigma

Absztrakt

Az MTA és a Magyar Nemzeti Vidéki Kutatóhálózat (MNVH) közötti kutatási megállapodás keretében az egyik részkutatás témája a Társadalmi és gazdasági innováció, valamint a vidéki térségeink innovációt befogadó képessége címet viselte. A kutatás célja kettős volt, egyrészt a vidéki innováció fogalmának és összetevőinek elemzése, másrészt a társadalmi és gazdasági innovációt befogadó tér és társadalom jellemzőinek feltárása egy helyzetkép bemutatásán keresztül. A tanulmányban a fogalmak tisztázását követően az innovációs esetek empirikus vizsgálatának eredményeit mutatom be, majd meghatározom a rurális innováció földrajzi, társadalmi és gazdasági térre vonatkozó tulajdonságait az interjúk tapasztalatain keresztül. A vizsgálat rámutatott arra, hogy a befogadó közeg nagymértékben függ a társadalom, a gazdaság nyitottságától és a humán tőkétől. A tanulmány a társadalmi és gazdasági innováció egymásra hatását is vizsgálja, és eseteken keresztül mutatja be, hogyan képesek erősíteni egymást és magát az innovációra való hajlamot is. Végül elemzem a rurális innováció területi specifikumait és az innovátorok tulajdonságait.

Szerzői adatok

Irén Szörényiné Kukorelli, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Győr
tudományos tanácsadó
Megjelent
2015-03-01
Hogyan idézzem?
Szörényiné Kukorelli, I. (2015) Vidéki térségeink innovációt befogadó képessége – Egy kutatás tapasztalatai, Tér és Társadalom, 29(1), o. 97-115. doi: 10.17649/TET.29.1.2686.