A halogatott regionalizáció mint a területi politika sajátossága az átmenetben

Kulcsszavak: regionális politika, regionalizáció, EU-csatlakozás, területfejlesztés

Absztrakt

A tanulmány célja bemutatni a magyar regionális politika fontosabb jellemzőit az átmenet időszakában, összehasonlítani azt az Európai Unió regionális politikájának elvárásaival, s mindezek alapján meghatározni azokat a kihívásokat, amelyekkel szembe kell nézni a csatlakozás időszakáig és talán még azután is a hazai területi politikában. Az értékelésnél külön figyelmet szentel a dolgozat a regionalizációnak, a régiók kialakulásának, az azokat segítő és akadályozó tényezőknek.

Szerzői adatok

János Rechnitzer, MTA RKK NYUTI

intézetigazgató, egyetemi tanár

Megjelent
2001-06-01
Hogyan idézzem?
Rechnitzer, J. (2001) A halogatott regionalizáció mint a területi politika sajátossága az átmenetben, Tér és Társadalom, 15(2), o. 3-24. doi: 10.17649/TET.15.2.801.
Rovat
Tanulmányok