Városi funkciójú központok és elméleti vonzáskörzeteik az Alföldön

Kulcsszavak: Alföld, településhálózat, gravitációs modell, vonzáskörzet

Absztrakt

Az Alföld területére az empirikus vonzáskörzet vizsgálatok mellett létjogosultsága van az elméleti úton lehatárolt vonzáskörzet vizsgálatoknak, így a gravitációs modelleknek is. A sajátos települési adottságok a mindennapi térkapcsolatokban és a kistérségi szintű vonzásviszonyok esetében egyaránt speciális problémákat okoznak. A valós vonzáskörzetek – ezt empirikus kutatások sora igazolja – igen összetettek, s ehhez hozzájárulnak az elérhetőségi viszonyokat jelentősen befolyásoló nagyobb folyók és közlekedéshálózati adottságok is. A modellek eredményeként sikerült lehatárolni az alföldi városaink elméleti vonzáskörzeteit, de emellett e lehatárolás számos következtetés levonására is lehetőséget nyújtott (vonzáskörzettel nem, vagy alig rendelkező városok, valamint valódi vonzáscentrumok körének meghatározása, statisztikai kistérségek és városi vonzáskörzetek összehasonlítása, centrumtérségek és perifériák meghatározása).

Szerzői adatok

János Péter Kiss, MTA RKK ATI

tudományos segédmunkatárs

Péter Bajmócy, SZTE, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

egyetemi tanársegéd

Megjelent
2001-03-01
Hogyan idézzem?
Kiss, J. P. és Bajmócy, P. (2001) Városi funkciójú központok és elméleti vonzáskörzeteik az Alföldön, Tér és Társadalom, 15(1), o. 65-89. doi: 10.17649/TET.15.1.788.
Rovat
Tanulmányok