Sikos T. T., Tiner T. (szerk.) (2016): Tájak, régiók, települések, térben és időben. Tanulmánykötet Beluszky Pál 80. születésnapjára

Szerzői adatok

Péter Bajmócy, SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék

egyetemi docens

Megjelent
2019-03-01
Hogyan idézzem?
Bajmócy, P. (2019) „Sikos T. T., Tiner T. (szerk.) (2016): Tájak, régiók, települések, térben és időben. Tanulmánykötet Beluszky Pál 80. születésnapjár”a, Tér és Társadalom, 33(1), o. 190-193. doi: 10.17649/TET.33.1.3109.
Rovat
Könyvszemle