Területfejlesztési források felhasználása Baranya megyében

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.37.3.3491

Kulcsszavak:

Baranya megye, területfejlesztés, területi tervezés, helyalapú megközelítés, kohéziós politika

Absztrakt

Baranya több szempontból is sajátos helyzetben lévő megye. Gazdasági szerkezete miatt a rendszerváltás átalakulása komolyan érintette, majd a délszláv háború és a külföldi tőkebefektetések – részben ebből következő – elmaradása mind hozzájárultak perifériára kerüléséhez, melyet tovább fokozott a kimaradás a 2008-as gazdasági válságot követő konjunktúra előnyeiből. A befektetések hiánya miatt az EU-források kiemelt szerepet játszanak a megye fejlődésében.

A tanulmány bevezető része Baranya rendszerváltás óta bejárt fejlődési pályáját vázolja fel, majd áttekinti a meghatározó közjogi-intézményi változásokat és bemutatja a megye fejlesztési dokumentumait. A vizsgált kérdések és alkalmazott módszerek részletezését követően az EU kohéziós politikája keretében allokált források felhasználását elemezzük. Összehasonlítjuk a 2007-2013 és a 2014-2020 közötti programozási időszak felhasznált és kifizetett forrásokra vonatkozó adatait, majd a 2014-2020 közötti Terület és Településfejlesztési Operatív Program megyei adatai alapján részletesen elemezzük a források prioritások szerinti megoszlását a járások fejlettsége, a települések jogállása, valamint településméret-kategóriák alapján. A zárófejezetben javaslatokat fogalmazunk meg a megyei fejlesztéspolitika területalapú jellegének továbbfejlesztésére vonatkozóan.

Vizsgálatunk legfontosabb megállapítása, hogy ugyan a korábbiakhoz képest országosan is csökkent a fejlettebb térségekbe és nagyobb településekre juttatott források mértéke 2014-2020 között, Baranyában a forrásfelhasználást illetően vegyes a kép. A komplex programmal fejlesztendő járások és a kistelepülések aránya elmarad a megye sajátosságai által indokolt mértéktől, így járási szinten nem érvényesül a koncentráció elve, az egyes önkormányzatok által megvalósított projektek pedig nem feltétlenül a helyi kihívásokra reagálnak, így nem járulnak hozzá a perifériák felzárkóztatásához.

Szerző életrajzok

Pámer Zoltán , Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete

tudományos munkatárs

Finta István , Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete

tudományos munkatárs

Horeczki Réka , Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete

tudományos főmunkatárs

Pénzár Árpád , Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

PhD hallgató

Dombi Péter , Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete

ügyvivő-szakértő

##submission.downloads##

Megjelent

2023-09-05

Hogyan kell idézni

Pámer, Z., Finta, I., Horeczki, R., Pénzár, Árpád és Dombi, P. (2023) „Területfejlesztési források felhasználása Baranya megyében”, Tér és Társadalom, 37(3), o. 98–118. doi: 10.17649/TET.37.3.3491.

Folyóirat szám

Rovat

Ténykép

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 4 > >>