A jogi szabályozás szerepe a közösségi források felhasználásában

  • István Finta MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs
Kulcsszavak: közösségi források, strukturális alapok, regionális politika, alapelvek, pályázati rendszer

Absztrakt

A terület- és gazdaságfejlesztési célok megvalósítása során meglehetősen nagy szerepet kapnak a közösségi és nemzeti támogatások, melyek elérhetősége – túlnyomó többségben – pályázatok formájában biztosított. Éppen ezért különösen fontos a pályázatok kialakítása, illetőleg a pályázatokra vonatkozó jogi szabályozás léte, minősége és részletezettsége, melyek együttesen meghatározó befolyást gyakorolhatnak a különböző földrajzi területi egységek versenyképességére. A pályázati források közpénzek elosztásának, továbbá az állami irányítás, a társadalmi, gazdasági életbe történő beavatkozás egyik – rendkívül fontos – formáját képviselik, ezért jogállamban nem kerülhető meg a pályázatokra vonatkozó megfelelő szintű és tartalmú jogi szabályozás kialakítása. A tanulmány bemutatja a strukturális alapok elveinek érvényesülését, illetőleg az érvényesülés problémáit és korlátait a vonatkozó jogi szabályozásban. Ezt követően a pályáztatás eljárási kérdései gyakorlati és szabályozási tapasztalatait vázolja.

Szerzői adatok

István Finta, MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs
tudományos munkatárs
Megjelent
2006-06-01
Hogyan idézzem?
Finta, I. (2006) A jogi szabályozás szerepe a közösségi források felhasználásában, Tér és Társadalom, 20(2), o. 103-113. doi: 10.17649/TET.20.2.1056.
Rovat
Gyors ténykép