Hosszú távú gazdasági konvergencia-forgatókönyvek megyei pályái Magyarországon

Kulcsszavak: gazdasági növekedés, GDP, területi különbségek, Magyarország, hosszú távú pályák

Absztrakt

A gazdasági növekedés és annak területi különbségei folyamatosan a hazai regionális tudományi kutatások előterében vannak. Tanulmányunk célja, hogy területi statisztikai adatok alapján azonosítsa az ezredforduló óta mutatkozó főbb trendeket, és az ezekből levezethető hosszú távú megyei növekedési pályákat 2060-ig bezárólag. A gazdasági növekedést tényezőkre bontva vizsgáljuk, ami által lehetőségünk van területi egységenként elkülöníteni a demográfiai mutatók, a termelékenység és a foglalkoztatás változásának a hatását a gazdasági kibocsátásra. A tanulmányunk második felében e tapasztalatokból kiindulva, egy felülről építkező szemléletben hosszú távú előrejelzéseket készítünk a megyei növekedési pályákra, figyelemmel a négy növekedési tényező elkülönített hatására. A kutatásunk célja nem pontos, számszerű előrejelzések készítése, hanem „mi lenne, ha…” típusú kérdések felvetése és körüljárása.

Két területi forgatókönyvet vizsgálunk, amelyek egyike időben csökkenő ütemű területi differenciálódást vetít előre, a másik pedig időben folyamatosan növekvő különbségeket feltételez. Eredményeink rámutatnak arra, hogy a gazdaság területi koncentrálódása a jövőben is folytatódhat, és a kedvezőtlen demográfiai folyamatok miatt a fenntartható felzárkózás forrása hosszú távon kisebb súllyal a foglalkoztatás további javulásából, és nagyobb súllyal a munkatermelékenység javulásából származhat.

Szerzői adatok

Zsuzsanna Zsibók, Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

tudományos munkatárs

Balázs Páger, Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

tudományos segédmunkatárs

Megjelent
2021-05-27
Hogyan idézzem?
Zsibók, Z. és Páger, B. (2021) Hosszú távú gazdasági konvergencia-forgatókönyvek megyei pályái Magyarországon, Tér és Társadalom, 35(2021), o. 3-29. doi: 10.17649/TET.35.2021.3302.