A hazai felsőoktatási jelentkezési döntések változása. A regionális hatás

Kulcsszavak: felsőoktatás, jelentkezési döntések, vonzáskörzetek

Absztrakt

A tanulmányban a hazai felsőoktatási jelentkezési döntésekkel foglalkozunk. A cél, hogy megvizsgáljuk a 2005/06 és a 2015/16 közötti évek jelentkezési számainak alakulását a regionális hatások kimutatásával. Eredményeink alapján a hazai intézmények vonzáskörzete átalakult, a csökkenő hallgatói létszámok mellett Budapest, valamint a nagyobb vidéki szellemi központok vonzereje növekedett, csökkentve az érdeklődést a kisebb felsőoktatási intézmények iránt. Így a gyengébb vonzerejű területeknek új lehetőségeket, stratégiákat kell találniuk a megváltozott helyzetben. A tanulmányban foglalkozunk az oktatási intézmények számára kötelező pályakövetési kutatásokkal, amelyek segítséget nyújthatnak munkájukhoz.

Szerzői adatok

Gabriella Kuráth, Pécsi Tudományegyetem, Rektori Kabinet, Közgazdaságtudományi Kar

marketing tanácsadó, c. egyetemi docens

Norbert Sipos, Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar

egyetemi adjunktus

Megjelent
2019-03-01
Hogyan idézzem?
Kuráth, G. és Sipos, N. (2019) „A hazai felsőoktatási jelentkezési döntések változása. A regionális hatá”s, Tér és Társadalom, 33(1), o. 173-184. doi: 10.17649/TET.33.1.3073.
Rovat
Ténykép