A hazai felsőoktatási intézmények regionális hatásának vizsgálata a beiskolázási marketingmunkában

Kulcsszavak: felsőoktatás, beiskolázási marketingtevékenység, vonzáskörzetek

Absztrakt

A felsőoktatás versenytere nemzetközivé vált, mely jelentős hatással van hazai intézményeink működésére is. A beiskolázási tevékenység vizsgálatakor a globalizáció hatásairól, a nemzetközi oktatási piac kihívásairól általában nem feledkeznek meg a szerzők, azonban kevesebbet hallunk a regionális kérdésekről, a hazai hallgatók megtartásáról, az ezzel a feladattal járó lehetőségekről és veszélyekről. A tanulmány a jelentkezések vizsgálata során megkísérli bemutatni az intézmények regionális hatásának, elemzésének fontosságát.

Szerzői adatok

Gabriella Kuráth, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécs

PhD hallgató

 
Megjelent
2007-12-01
Hogyan idézzem?
Kuráth, G. (2007) A hazai felsőoktatási intézmények regionális hatásának vizsgálata a beiskolázási marketingmunkában, Tér és Társadalom, 21(4), o. 95-110. doi: 10.17649/TET.21.4.1141.
Rovat
Gyors ténykép