Bérpolarizáció a magyar kistérségek mentén

Kulcsszavak: polarizáció, kistérség, jövedelem

Absztrakt

A tanulmányban a jövedelmek területi polarizációját ismertetjük. Célunk a menedzseri jövedelmi különbségek olyan vetületének bemutatása, amely eddig még kevesebb hangsúlyt kapott a kutatásokban. Azért ezt a réteget választottuk ki, mivel feltételezésünk szerint jelentős aránytalanságok alakulnak ki a jövedelmükben, és ez szorosan összefügg az adott terület gazdasági potenciáljával.

Az eltéréseket kettő elv mentén számoltuk ki: egyrészt a kistérségi bontás megfelelően részletes, de nem túlzottan elaprózott, így lehetőség van a területi egyenlőtlenségeket megfelelően ábrázolni; másrészt pedig a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR) mentén, külön-külön vizsgáljuk az egyes osztályokba tartozókat, hogy viszonyítási alapként szolgáljanak a menedzserek sajátosságainak azonosítása érdekében.

A Bértarifa 2016-os adatbázisát használtuk fel az elemzésekhez. A kiválasztott mutatók mentén összességében jól látható, hogy a menedzserek körében látható a legnagyobb különbség kistérségi bontásban. A legmagasabb átlagjövedelem mellett jelentősek az eltérések, ugyanakkor ki kell emelni, hogy a Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozásokban dolgozóknál hasonló szintű polarizáció figyelhető meg. Ezek a számok feltételezhetően szoros összefüggésben állnak a GDP területi különbségeivel, amelyet a grafikus ábrázolás is alátámaszt.

Szerzői adatok

Julianna Németh, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

egyetemi tanársegéd

Norbert Sipos, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

egyetemi adjunktus

Megjelent
2021-05-27
Hogyan idézzem?
Németh, J. és Sipos, N. (2021) Bérpolarizáció a magyar kistérségek mentén, Tér és Társadalom, 35(2021), o. 30-48. doi: 10.17649/TET.35.2021.3305.