A győri járműipari körzetről szóló kutatási program

Kulcsszavak: Győr, autóipar, járműipari körzet

Absztrakt

Magyarország piacgazdasági átmenete óta Budapest mellett Győr ipari térsége emelkedett ki, a város Kelet-Közép-Európa egyik járműipari központjává vált. Az Audi gyárában kétmillió motor és százezer autó készül évente. A térség számos beszállítója a járműiparban tevékenykedik, más innovatív vállalatok mellett. A Széchenyi István Egyetem a járműipar és a közlekedési rendszerek kutatása köré szerveződött, amelyben a regionális tudományi kutatások is megjelentek. A magyar regionális tudomány nem foglalkozott az elmúlt években az ipari körzetek kérdésével. A TÁMOP- 4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze című kutatási programot ennek a hiánynak a betöltésére indítottuk. 2012 őszén indultak el az elemzések, amelyek befejezése 2014 őszére várható. Bevezetőm célja, hogy rövid áttekintést adjak a kutatási program tartalmáról, annak célkitűzéseiről és a Tér és Társadalom e számában közreadott tudományos eredmények beágyazottságáról.

Szerzői adatok

János Rechnitzer, Széchenyi István Egyetem, Regionális-Tudományi és Közpolitikai Tanszék, Győr

tanszékvezető egyetemi tanár

Megjelent
2014-06-01
Hogyan idézzem?
Rechnitzer, J. (2014) A győri járműipari körzetről szóló kutatási program, Tér és Társadalom, 28(2), o. 3-10. doi: 10.17649/TET.28.2.2639.