Egy online közösségi háló offline földrajza, avagy a távolság és a méret szerepének magyar empíriái

Kulcsszavak: online közösségi háló, kibertér, településméret, távolság, térbeli regresszió

Absztrakt

Az információs és kommunikációs technológiákon alapuló információcserében napjaink vezető platformjai az online közösségi hálók, melyek a felhasználóik számára a helytől független társadalmi élet lehetőségét nyújtják. A legutóbbi kutatások ugyanakkor arra utalnak, hogy a felhasználók és online barátaik valós világbeli földrajzi helyzete mégis meghatározó a hálózati topológia formálódásában. Az online közösségi hálók így vélhetően egyidejűleg tükrözik a kibertér és az offline földrajz jelenségeit. Jelen tanulmány az online közösségi hálók e kétarcúsága alapján azt vizsgálja, hogy az offline világ tényezői miként határozzák meg az online közösségek terjedését és aktivitását a lokális szinten. A 2000-es években vezető magyar online közösségi háló, az iWiW 2008-as települési szintű adatainak elemzésével arra mutatunk rá, hogy a felhasználói arány (a terjedést közelítő változó) pozitív összefüggésben van a településmérettel és a Budapesttől való földrajzi távolsággal. Másrészt viszont az átlagos kapcsolatszám (az aktivitást közelítő változó) a településmérettől függetlennek tűnik, és magasabb értékeket mutat az ország periferikus elhelyezkedésű térségeiben. Összességében a központhoz való földrajzi közelség serkentőleg hat az online közösségi hálók terjedésére, míg a bennük megmutatkozó aktivitás vélhetően független a távolságtól, sőt, talán a távolsággal arányosan nő az online platform késői életszakaszában.

Szerzői adatok

Ákos Jakobi, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Regionális Tudományi Tanszék, Budapest

egyetemi adjuktus

Balázs Lengyel, International Business School, Budapest; MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Budapest

tudományos munkatárs

Megjelent
2014-02-28
Hogyan idézzem?
Jakobi, Ákos és Lengyel, B. (2014) „Egy online közösségi háló offline földrajza, avagy a távolság és a méret szerepének magyar empíriá”i, Tér és Társadalom, 28(1), o. 40-61. doi: 10.17649/TET.28.1.2590.
Rovat
Tanulmányok