A távolság halálának új vizsgálata: kiberhely, földrajzi és kapcsolati közelség

Kulcsszavak: internetföldrajz, internet-infrastruktúra, távolság, közelségtípusok, térbeli interakciós modellek

Absztrakt

Ez a tanulmány a földrajzi távolság és különböző kapcsolatiközelség-típusok hatását elemzi az internet-infrastruktúra kiépülésére vonatkozóan. Habár számos mondás kering a szakirodalomban arról, hogy az internet a „földrajz végét” jelenti, a fizikai távolság és az internet közötti kapcsolatot még nem vizsgálták részletekbe menően. Tanulmányunk a gazdaságföldrajzi irodalom legújabb közelségvizsgálataira épül, és elemzésének célja bemutatni, hogy a fizikai távolság hatása azután is jelen marad-e a virtuális térben, ha a kapcsolati közelség típusait is figyelembe vesszük. Ennek érdekében geokódolt IP-kapcsolatokat tartalmazó egyedi és átfogó paneladatbázist elemzünk térbeli interakciós modellek és hálózatelemzési technikák segítségével. Eredményeink szerint a fizikai távolság és a kapcsolati közelség különböző típusai szignifikáns hatást gyakorolnak az internet-infrastruktúra szerkezetére, kiemelve az internet térbeliségét.

Szerzői adatok

Emmanouil Tranos, Department of Spatial Economics, Vrije Universiteit Amsterdam

kutató

Peter Nijkamp, Department of Spatial Economics, Vrije Universiteit Amsterdam

egyetemi tanár

Megjelent
2013-08-26
Hogyan idézzem?
Tranos, E., Nijkamp, P. és Lengyel, B. (2013) „A távolság halálának új vizsgálata: kiberhely, földrajzi és kapcsolati közelsé”g, Tér és Társadalom, 27(3), o. 3-27. doi: 10.17649/TET.27.3.2561.
Rovat
Tanulmányok