Az EU kohéziós politika kormányzati irányításának magyar sajátosságai

  • Éva Perger ECOSTAT Gazdaság- és Társadalomkutató Intézet, Budapest
Kulcsszavak: kohéziós támogatások, irányítási rendszer, KKE országok, közigazgatás, centralizáció

Absztrakt

A cikk az elmúlt két évben végzett kutatásaim eredményeire támaszkodva, a többi közép-kelet-európai országgal, illetve a hazai szakpolitikákkal összevetve mutatja be az EU kohéziós politika irányítási rendszerének magyar sajátosságait. Megállapítja, hogy a sajátos megoldások ugyan viszonylag jó abszorpciós mutatók elérését biztosították, de az abszorpciós cél túldimenzionálása, a túlzott központosítás és a második tervciklusban előtérbe kerülő direkt napi politikai ráhatás nagy valószínűséggel akadályozta a források hatékony és eredményes felhasználását.

Szerzői adatok

Éva Perger, ECOSTAT Gazdaság- és Társadalomkutató Intézet, Budapest

tudományos főmunkatárs

Megjelent
2010-03-01
Hogyan idézzem?
Perger, Éva (2010) Az EU kohéziós politika kormányzati irányításának magyar sajátosságai, Tér és Társadalom, 24(1), o. 119-136. doi: 10.17649/TET.24.1.1299.
Rovat
Európai Unió