A Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat együttműködése keretében megvalósult komplex vidékkutatási programról

  • Éva Perger MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Kecskemét
Kulcsszavak: vidéki tér, komplex vidékkutatási program

Absztrakt

A vidéki tér megismeréséhez és a vidék fejlődését, értékeinek megőrzését segítő támogatási programok megalapozásához különböző tudományterületek módszertanát és eredményeit ötvöző komplex kutatásokra van szükség. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat és a Magyar Tudományos Akadémia együttműködésén alapuló, 2012 végén indult komplex vidékkutatási program lehetőséget adott arra, hogy az MTA intézményhálózatának vidéki kutatóhelyein dolgozó és különböző szakterületeket képviselő kutatók – egyéb vidéki szakértők bevonásával – mintegy „virtuális” vidékkutatási hálózatot alkotva dolgozzanak. A kutatási program elsődleges célja a 2014–2020 közötti tervciklusra való felkészülés tudományos magalapozása volt, de számos elméleti, módszertani eredménnyel is szolgált, melyekből ízelítőt adnak a Tér és Társadalom e tematikus számában megjelenő tanulmányok. A bevezető célja, hogy áttekintést adjon a vidékkutatási program hátteréről, célkitűzéseiről, megvalósításáról, felvillantsa annak egyéb eredményeit és az eredmények eddigi hasznosulását.

Szerzői adatok

Éva Perger, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Kecskemét
intézetigazgató, tudományos főmunkatárs
Megjelent
2015-03-01
Hogyan idézzem?
Perger, Éva (2015) A Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat együttműködése keretében megvalósult komplex vidékkutatási programról, Tér és Társadalom, 29(1), o. 3-10. doi: 10.17649/TET.29.1.2698.