Faktoranalízis, a látszatmegoldás

Kulcsszavak: faktoranalízis, összetett fogalmak mérése, absztrakció, térfetisizmus, területi szintek

Absztrakt

A területi elemzések a faktoranalízisre, mint az összetett fogalmak mérését megoldó eljárásra tekintenek A tanulmány a módszer „mögött" levő elméleti problémákat elemez, megkérdőjelezi a faktoranalízis által kínált megoldás univerzalitását. A cikk feltár néhány, a faktoranalízis absztrakciós lépéseiben megbúvó ellentmondást, valamint vizsgálja a térbeliség és a területi szintek szerepét az eljárás lefolytatásában.

Szerzői adatok

Márton Czirfusz, MTA RKK KÉTI Budapesti Osztály, Budapest

tudományos segédmunkatárs

Megjelent
2010-03-01
Hogyan idézzem?
Czirfusz, M. (2010) „Faktoranalízis, a látszatmegoldá”s, Tér és Társadalom, 24(1), o. 37-49. doi: 10.17649/TET.24.1.1294.
Rovat
Tanulmányok