Ellentmondásban? Központi helyek elmélete és a városok specializációja

Kulcsszavak: városfejlesztés, központi helyek, növekedési pólusok, Németország, Brandenburg

Absztrakt

A tanulmány a központi helyek elméletét és a területfejlesztésben ezzel szembenálló, a városok specializálódása irányába ható irányzatokat (policentrikus városhálózat, növekedési pólusok) ütközteti a németországi Brandenburg tartomány példáján. A cikk rámutat arra, hogy a központi helyek elmélete a németországi tervezési gyakorlatban a rendszerváltozást követően annak ellenére megmaradt, hogy az állami szféra társadalmi és gazdasági folyamatokat meghatározó szerepe lényegesen csökkent. Emellett újonnan megjelentek olyan elemek-, mint a növekedési pólusok fejlesztése, vagy városi szinten a városmarketing, a városok profilírozásának igénye. A városi szinten, mint a brandenburgi felsőfokú központok integrált városfejlesztési koncepcióit elemző fejezet bemutatja, ezek az egymásnak ellentmondó tervezési elméletek párhuzamosan vannak jelen, a hangsúlyokat pedig nagyrészt az egyes városok adottságai és egyéni érdekei határozzák meg.

Szerzői adatok

Márton Czirfusz, MTA RKK Budapesti Osztály, Budapest

tudományos segédmunkatárs

Megjelent
2009-09-01
Hogyan idézzem?
Czirfusz, M. (2009) Ellentmondásban? Központi helyek elmélete és a városok specializációja, Tér és Társadalom, 23(3), o. 13-25. doi: 10.17649/TET.23.3.1254.
Rovat
Tanulmányok