Lejtők és csúszdák, avagy a foglalkoztatási esélyek térbeli egyenlőtlensége az ezredfordulón

  • Zsuzsanna Bihari MTA RKK Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet, Budapest
  • Katalin Kovács MTA RKK Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet, Budapest
Kulcsszavak: foglalkoztatás, munkanélküliség, területi szegregáció, integrált terek és perifériák, településkategóriák és kistérség típusok

Absztrakt

A tanulmány a kilencvenes években ható térformáló erőkkel és a nyomukban létrejövő tértípusokkal foglalkozik. Az első rész a népességnagyság és települési státusz (város vagy község) alapján képzett település-kategóriák társadalomszerkezetét, képzettségi és foglalkoztatási struktúráját tárgyalja. A második rész a kistérségi tipológiát állít fel, éspedig a kistérségi központok dinamizáló, térszervező ereje, foglalkoztatási képessége alapján. A szerzők azt a következtetést vonják le, hogy továbbra is a földrajzi helyzet, a magterületektől és dinamikus központoktól való távolság az, amely meghatározza az egyes téregységek integrált vagy periférikus jellegét, abszorpciós képességét, következésképpen foglalkoztatási kapacitásait.

Szerzői adatok

Zsuzsanna Bihari, MTA RKK Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet, Budapest

tudományos munkatárs

Katalin Kovács, MTA RKK Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet, Budapest

tudományos munkatárs, osztályvezető

Megjelent
2006-12-01
Hogyan idézzem?
Bihari, Z. és Kovács, K. (2006) „Lejtők és csúszdák, avagy a foglalkoztatási esélyek térbeli egyenlőtlensége az ezredforduló”n, Tér és Társadalom, 20(4), o. 49-66. doi: 10.17649/TET.20.4.1077.
Rovat
Tanulmányok