Társulási vagy megszűnési kényszer: Közoktatás-szervezés a többcélú kistérségi társulásokban

  • Katalin Kovács MTA RKK KÉTI, Budapest
Kulcsszavak: többcélú kistérségi társulások, iskolabezárások, kényszer-szülte társulások, közoktatás-szervezés a kistelepülések, aprófalvak világában

Absztrakt

A tanulmány első része összegzi azokat a körülményeket, amelyek az ezredfordulót követő években lépéskényszert teremtettek az önkormányzati intézményfenntartásban, azon belül is a közoktatásban és különösen a kistelepülések körében (demográfiai erózió, forráskivonás). A második rész a kistérségi szintű közfeladat-ellátás néhány sajátosságát és a különböző településszerkezetű régiók eltérő érintettségét mutatja be. Az elemzés hangsúlya a kistelepülésekre, aprófalvas régiókra esik, ahol az önálló intézményfenntartás, köztük az iskolák fenntartása a legnagyobb vérveszteséget szenvedte el a községek körében. A folyamat nyertesei a hagyományos intézményfenntartó és az újsütetű többcélú kistérségi társulások, de az alapítványok, egyházak fenntartói szerepe is szignifikánsan erősödött. A szerző az önkormányzatok közös intézményfenntartását elkerülhetetlennek tartja a kistelepülések világában, ugyanakkor a túl gyorsan kikényszerített iskolabezárások és a túl nagy területet átfogó társulások veszélyeire is felhívja a figyelmet.

Szerzői adatok

Katalin Kovács, MTA RKK KÉTI, Budapest

intézetvezető

Megjelent
2010-12-01
Hogyan idézzem?
Kovács, K. (2010) Társulási vagy megszűnési kényszer: Közoktatás-szervezés a többcélú kistérségi társulásokban, Tér és Társadalom, 24(4), o. 103-124. doi: 10.17649/TET.24.4.1793.
Rovat
Tanulmányok