Gazdasági kamarák a globalizációban

  • Péter Póla MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs

Absztrakt

A tanulmány azt vizsgálja, hogy a globalizáció miként alakítja át a helyi gazdasági feltételrendszereket, hogyan befolyásolja a helyi vállalkozások helyzetét, versenyképességét, s ebben az állandóan és gyorsan változó társadalmi-gazdasági környezetben a kamarák képesek-e olyan stratégiát kialakítani, amely alapján az általuk képviselt gazdaság szerepl ői számára eredményes versenyképességi szolgálatot jelenthetnek. A területi gazdasági kamarák alapvető feladata a helyi gazdaság érdekeinek általános képviselete, a helyi vállalkozások versenyképességének erősítése, „helyzetbe hozása". Mint a helyi, regionális gazdaság érdekeinek szószólói, és mint a helyi gazdaságfejlesztés meghatározó (vagy potenciális) szerepl ői, a gazdasági kamaráknak a globalizáció kihívásaira adott válaszai hatással lehetnek a helyi gazdaság versenyképességének alakulására is.

Szerzői adatok

Péter Póla, MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs

tudományos segédmunkatárs

Megjelent
2006-09-01
Hogyan idézzem?
Póla, P. (2006) Gazdasági kamarák a globalizációban, Tér és Társadalom, 20(3), o. 19-30. doi: 10.17649/TET.20.3.1064.
Rovat
Tanulmányok