Régiók Oroszországa

  • Gyula Horváth MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs
Kulcsszavak: Oroszország, területi különbségek, gazdasági térszerkezet, regionális politika

Absztrakt

Oroszország a Szovjetuniótól térben különlegesen egyenlőtlen gazdasági szerkezetet örökölt. A területi fejlődést befolyásoló tőkeakkumuláció és ipartelepítés a kommunista kormányzás évtizedeiben korlátozott számú régiót érintett. A birodalom széthullását követően a legfejlettebb és a legszegényebb régiók közötti különbségek tovább növekedtek. A tanulmány a régiók közötti területi különbségeket és az azokat befolyásoló tényezőket elemzi, vázolja a markáns regionális problémákat, és ismerteti a regionális politika fontosabb dokumentumait.

Szerzői adatok

Gyula Horváth, MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs
főigazgató
Megjelent
2006-06-01
Hogyan idézzem?
Horváth, G. (2006) Régiók Oroszországa, Tér és Társadalom, 20(2), o. 1-21. doi: 10.17649/TET.20.2.1051.
Rovat
Tanulmányok