A magyar régiók és települések versenyképessége az európai gazdasági térben

  • Gyula Horváth MTA RKK
Kulcsszavak: versenyképesség, régió, város, városhálózat, innovációs potenciál

Absztrakt

Az európai gazdaság területi szerkezetének átrendeződése az utóbbi évtizedekben a regionális politika felértékelődéséhez vezetett. A globalizáció és az új térformáló erők hatásai az egyes régiókban és a településrendszer különböző elemeiben eltérően érvényesülnek, a területi struktúrák adottságai a versenyképességgel kombinált kohéziós politika alkalmazásában nagyfokú különbségeket mutatnak. Az Európai Unió több tagországában – ahol a regionális tudomány pozíciói erősek – készültek átfogó vizsgálatok a régiók és a városok versenyképességi potenciáljának felmérésére, a fejlesztési stratégiák ezek eredményeire épültek. A tanulmány a magyar régiók és települések versenyképességének átfogó vizsgálatára vállalkozó, az MTA Regionális Kutatások Központja által koordinált program céljait és kutatási tematikáját ismerteti.

Szerzői adatok

Gyula Horváth, MTA RKK

főigazgató

Megjelent
2001-06-01
Hogyan idézzem?
Horváth, G. (2001) A magyar régiók és települések versenyképessége az európai gazdasági térben, Tér és Társadalom, 15(2), o. 203-231. doi: 10.17649/TET.15.2.811.
Rovat
Tanulmányok