A szociális tervezés regionális aspektusai

  • Krisztina Jász MTA RKK ATI Szolnoki Társadalomkutató Csoport
  • Tibor Szarvák MTA RKK ATI Szolnoki Társadalomkutató Csoport
  • Zsolt Szoboszlai MTA RKK ATI Szolnoki Társadalomkutató Csoport
  • Judit T. Hargitai PTE TTK Földtudományok Doktori Iskolája
Kulcsszavak: regionalizáció, szociális ágazat, partnerség, innováció, tervezés, alulról építkezés

Absztrakt

A magyarországi régiók felismerték a regionális tervezés szükségességét és fontosságát a szociális ágazatban is. Az eddig elkészült anyagok azonban mind tartalmukban, mind kidolgozottságukban meglehetősen heterogének. Ez elsősorban a partnerségi kapcsolatok eltérő fejlettségének, a szakembergárda különböző képzettségi szintjének és a regionalitás más-más módon való értelmezésének a következménye. A jövőben a tervezési kapacitások megerősítése, az innováció és az együttműködések ösztönzése, a civil szféra fokozottabb szerepvállalásának biztosítása lehet a záloga a regionális szintű területi tervezés megerősödésének a szociális szférában.

Szerzői adatok

Krisztina Jász, MTA RKK ATI Szolnoki Társadalomkutató Csoport

tudományos segédmunkatárs

Tibor Szarvák, MTA RKK ATI Szolnoki Társadalomkutató Csoport

tudományos segédmunkatárs

Zsolt Szoboszlai, MTA RKK ATI Szolnoki Társadalomkutató Csoport

csoportvezető

Judit T. Hargitai, PTE TTK Földtudományok Doktori Iskolája

PhD hallgató

Megjelent
2005-03-01
Hogyan idézzem?
Jász, K., Szarvák, T., Szoboszlai, Z. és T. Hargitai, J. (2005) A szociális tervezés regionális aspektusai, Tér és Társadalom, 19(1), o. 65-80. doi: 10.17649/TET.19.1.984.
Rovat
Tanulmányok