Szegénység, marginalizáció, szegregáció. Adalék a társadalmi egyenlőtlenségek értelmezéséhez

  • Zsolt Szoboszlai MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet
Kulcsszavak: cigányság, marginalizáció, szegénység, szegregáció, társadalmi egyenlőtlenség, társadalmi kirekesztés

Absztrakt

A szerző bemutatja és elemzi a szegénység(politikák) nemzetközi, különösen kelet-európai jellemzőit, a tipikus magyarországi társadalmi periféria folyamatokat, szociális kihívásokat. Az elemzés során bizonyítja, hogy a szegénység nemzeti, regionális, etnikai és nemi sajátosságokkal is bír. Magyarországon belül is jelentős területi szegénység differenciák tapasztalhatók, s a rendszerváltozás óta eltelt másfél évtizedben a rétegződési legyező is szétnyílt. A tanulmány többek között megállapítja, hogy a társadalomból való kizáródás fő okai a szegénység, az újratermelődő egyenlőtlenségek, az etnikai, nemi, kor szerinti vagy vallási diszkrimináció, a kulturális hiányok, a munkanélküliség, s mindezekből következően a munka és hajlék nélkül maradtak számának növekedése, a kapcsolati rendszerek szétzilálódása, majd megszűnése. Több, friss empirikus vizsgálat eredményeit feldolgozva bizonyítja továbbá, hogy a hasonló társadalmi helyzetű cigány és nem cigány népesség helyzete között ma is jelentős, jellemzően a roma népesség halmozott hátrányait nyomatékosító és tartósító tendenciák érvényesülnek.

Szerzői adatok

Zsolt Szoboszlai, MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet

csoportvezető

Megjelent
2004-09-01
Hogyan idézzem?
Szoboszlai, Z. (2004) „Szegénység, marginalizáció, szegregáció. Adalék a társadalmi egyenlőtlenségek értelmezéséhe”z, Tér és Társadalom, 18(3), o. 25-42. doi: 10.17649/TET.18.3.956.
Rovat
Tanulmányok