A digitális szakadék, mint új periféria-képző jelenség

  • Tibor Szarvák MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet. Szolnoki Csoport, Szolnok
Kulcsszavak: digitális egyenlőtlenségek, területi lejtő, információs társadalom, roma társadalmi csoportok

Absztrakt

A tanulmány elméleti és empirikus eredmények tükrében vizsgálja az információs társadalom fejlődéséből adódó egyenlőtlen helyzeteket, a digitális szakadék fogalmát. A téma aktualitását az adja, hogy a digitális téren bekövetkező társadalmi és területi lejtő a korábbi egyenlőtlenségek 21. századi újjászületésének tekinthető. Az elemzésben foglalkozunk egy potenciális célcsoport, a romák információs társadalommal kapcsolatos attitűdjeivel, szerepkészletével is. A roma társadalmi csoportokkal készült kérdőíves vizsgálat adatai alapján sürgetjük azt, hogy a földrajzi periférián élő társadalmi csoportok számára induljanak a helyi igényeknek megfelelő digitális e-esélyegyenlőség politikák.

Szerzői adatok

Tibor Szarvák, MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet. Szolnoki Csoport, Szolnok

tudományos segédmunkatárs

Megjelent
2004-09-01
Hogyan idézzem?
Szarvák, T. (2004) „A digitális szakadék, mint új periféria-képző jelensé”g, Tér és Társadalom, 18(3), o. 57-75. doi: 10.17649/TET.18.3.958.
Rovat
Tanulmányok