Oroszország nemzetközi közlekedési infrastruktúráinak kényszerei, globális és regionális szerepei

Kulcsszavak: globalizáció, regionalitás, interkontinentális közlekedés, gateway, tranzit, korridorok

Absztrakt

A rendszerváltás Európa keleti felében a szintetikus államok szétesésével, jó néhány ország önállóvá válásával új térségi kereteket hozott létre a nemzeti és nemzetközi közlekedés működtetéséhez. A cikk bemutatja, hogy az egykori Szovjetunió – továbbra is két földrészre kiterjedő – törzsét, az Orosz Föderációt az új helyzet milyen nagyszabású közlekedési infrastruktúra-építésekre készteti egyfelől annak érdekében, hogy külkereskedelmét ne akadályozza és drágítsa az idegen kikötőkre, illetve a tranzitutakra való ráutaltság, másfelől, hogy a térségi kohéziót és a globális gazdaságba való bekapcsolódást egyaránt szolgáló transz- és interkontinentális folyosók létrejöjjenek.

Szerzői adatok

Ferenc Erdősi, MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet

tudományos tanácsadó

Megjelent
2005-03-01
Hogyan idézzem?
Erdősi, F. (2005) „Oroszország nemzetközi közlekedési infrastruktúráinak kényszerei, globális és regionális szerepe”i, Tér és Társadalom, 19(1), o. 1-20. doi: 10.17649/TET.19.1.981.
Rovat
Tanulmányok