Az amerikai transznacionális vállalatok térszerveződése az 1990-es években

  • Anita Csiki ELTE TTK Regionális Földajzi Tanszék
Kulcsszavak: térszerveződés, transznacionális vállalat, leányvállalat, nemzetköziesedés, vagyon

Absztrakt

A tanulmány az amerikai vállalatok térszerveződését vizsgálja 1990 és 2000 között a nem banki amerikai transznacionális vállalatok többségi amerikai tulajdonban lévő külföldi leányvállalatainak megoszlásán keresztül. A kutatás az Amerikai Gazdaságelemző Hivatal (Bureau of Economic Analisys [BEA]) Interneten is elérhető adatbázisára épült.

Az elemzés arra keresi a választ, hogy a 20. század utolsó évtizedében az amerikai vállalatok milyen világgazdasági pozícióval rendelkeztek, miként alakult e vállalatok nemzetköziesedettsége, hogyan módosult a vállalatok térszerveződése, valamint hogy az ágazati folyamatokat tekintve milyen változások következtek be, és az egyes iparágak lokalizációja hogyan alakult.

A tanulmány az amerikai transznacionális vállalatok nemzetközi jelentőségének bemutatásával indít, ezt követi a vállalati tevékenység általános regionális elemzése, majd az egyes iparágak területi folyamatainak ismertetése, végezetül pedig sor kerül az amerikai vállalatok kelet-európai és magyarországi tevékenységének rövid felvázolására is.

Szerzői adatok

Anita Csiki, ELTE TTK Regionális Földajzi Tanszék

PhD hallgató

Megjelent
2004-09-01
Hogyan idézzem?
Csiki, A. (2004) Az amerikai transznacionális vállalatok térszerveződése az 1990-es években, Tér és Társadalom, 18(3), o. 91-110. doi: 10.17649/TET.18.3.960.
Rovat
Kitekintő