A térszemlélet változása a magyar katonai stratégiában 1920-tól napjainkig

  • Attila Horváth ZMNE, Közlekedésmérnöki Tanszék
Kulcsszavak: geopolitika, katonai stratégia, földrajzi tér

Absztrakt

Magyarország geopolitikai helyzetében a 20. században többször történt jelentős változás. Ezek a fordulópontok meghatározták a magyar katonai stratégia tartalmát is. A tanulmány azt vizsgálja, hogy a geopolitikai helyzet átalakulása hogyan hatott a katonai stratégia térszemléletére a trianoni békeszerződéstől napjainkig.

Szerzői adatok

Attila Horváth, ZMNE, Közlekedésmérnöki Tanszék

egyetemi docens

Megjelent
2004-03-01
Hogyan idézzem?
Horváth, A. (2004) A térszemlélet változása a magyar katonai stratégiában 1920-tól napjainkig, Tér és Társadalom, 18(1), o. 127-143. doi: 10.17649/TET.18.1.935.
Rovat
Tértörténet