A régió mint diszkurzív termék

Kulcsszavak: tér, térfogalom, térértelmezés, nyelv, diskurzus, régió

Absztrakt

A diszkurzív megközelítés terén a kilencvenes évektől kezdve igazi „boom" figyelhető meg, nem utolsósorban a területi kérdésekkel foglalkozó szakirodalomban is. Ez a nyelvi közlést előtérbe állító nézőpont a térfogalmakat mint az emberi kommunikáció nélkülözhetetlen elemeit és termékeit fogja fel, melyek maguk is a valóságot alakítják. A szerző tárgyalja ezek jellegzetességeit, illetve bemutatja, hogyan tekinthetünk a térstruktúrák létrejöttére mint a térről való beszéd eredményére, s ez milyen kérdéseket vet fel. Mindezt, ahol lehet, a régiók, illetve azok hazai kialakulásával, kialakításával kapcsolatos példákkal teszi, mely most a térről való beszéd egyik leggyakrabban felbukkanó tárgya.

Szerzői adatok

Krisztina Varró, PTE KTK Agrár-, Környezet- és Regionális Gazdaságtan Tanszék

PhD hallgató

Megjelent
2004-03-01
Hogyan idézzem?
Varró, K. (2004) A régió mint diszkurzív termék, Tér és Társadalom, 18(1), o. 73-91. doi: 10.17649/TET.18.1.932.
Rovat
Tanulmányok