Régiók, határok és hálózatok

Kulcsszavak: régió, határ, hálózat, belső struktúra, kapcsolatok

Absztrakt

Jelen tanulmány a határok régión belüli funkcióiból indul ki, és azt taglalja, hogy e funkció betöltésében mi a hálózatok szerepe. Napjainkban a konkrét és az átvitt értelemben vett határok esetében egyaránt végbemegy egy eltolódás az éles adminisztratív határok alkalmazásától az elmosódott határok kialakulása irányába. A határövezet által ellátott kiegyenlítő, szűrő és gát szerep mellett egy karakteres térségi belső struktúra képes koherens módon szelektálni a kívülről érkező hatásokat.

Szerzői adatok

Tamás Fleischer, MTA Világgazdasági Kutatóintézet

tudományos főmunkatárs

Megjelent
2001-09-01
Hogyan idézzem?
Fleischer, T. (2001) „Régiók, határok és hálózato”k, Tér és Társadalom, 15(3-4), o. 55-67. doi: 10.17649/TET.15.3-4.820.
Rovat
Tanulmányok