A társadalmi kirekesztés és a lakótelepek

  • Tamás Egedy MTA FKI
Kulcsszavak: lakáspiac, szegregáció, lakótelep

Absztrakt

A rendszerváltozás után az egyes lakótelepi generációk lakásai eltérő eséllyel indultak a lakáspiacon és léptek be a privatizációs folyamatba. A lakásárak szabályozó hatására a lakótelepek különböző generációinak népességében megindult egyfajta „letisztulási” folyamat, amelynek követeztében ezen generációknál – több kísérőjelenséggel együtt – egyre inkább felismerhető az egységes lakásosztályokká történő átalakulás folyamata.

Szerzői adatok

Tamás Egedy, MTA FKI

tudományos munkatárs

Megjelent
2001-03-01
Hogyan idézzem?
Egedy, T. (2001) A társadalmi kirekesztés és a lakótelepek, Tér és Társadalom, 15(1), o. 91-110. doi: 10.17649/TET.15.1.789.
Rovat
Tanulmányok