A pécsi kreatív osztály helyzetének értékelése statisztikai és empirikus kutatások alapján

  • Krisztina Keresnyei Pécsi Tudományegyetem, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécs
  • Tamás Egedy MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet, Budapest
Kulcsszavak: kreatív gazdaság, kreatív osztály, kreatív és tudásintenzív iparágak, kemény és puha tényezők, Pécs

Absztrakt

Tanulmányunk célja, hogy empirikus kutatások eredményein keresztül bemutassuk azokat a tényezőket, amelyek Pécs kreatív osztályának letelepedését befolyásolják, illetve hogy megvizsgáljuk a kreatív szakemberek várossal, munkával és munkahellyel kapcsolatos attitűdjeit. Statisztikai elemzéseink a KSH Nemzeti Számlák Főosztályának adatbázisán alapulnak. Az elemzésekben részletesen bemutatjuk a Baranya megyei, illetve pécsi kreatív osztály nagyságának és összetételének változásait. Kutatásaink másik vonalát a pécsi kreatív dolgozók körében végzett, 43 zárt és nyitott kérdést tartalmazó online kérdőíves felmérésünk jelentette (n=110).

A statisztikai adatbázis elemzése rámutatott arra, hogy az elmúlt másfél évtizedben mind a magyar kreatív gazdaságon, mind a kreatív osztályon belül jelentős átrendeződés zajlott le a tudásintenzív ágazatok javára. A 2000-es évek első felében Magyarországon a kreatív cégek, az ezekben foglalkoztatottak és az itt megtermelt árbevételek dinamikusan emelkedtek, a világgazdasági válság azonban megtörte ezt a lendületet, s elsősorban a kreatív iparágakat sújtotta. Hasonló folyamat játszódott le a Dél-dunántúli régióban, illetve azon belül Baranya megyében is. A régión és a megyén belül Pécs jelenti a kreatív gazdaság motorját, viszont közel egy évtizede a város kreatív gazdasága és kreatív osztálya is zsugorodik.

Empirikus vizsgálataink szerint a pécsi kreatív osztályra az európai tendenciák a jellemzők: a városba áramlásban, illetve a városban való letelepedésben meghatározó szerepe van a személyes tényezőknek és kisebb mértékben a kemény tényezőknek is. A döntésben a puha tényezők alárendelt szerepet játszanak, fontosságuk viszont az idő előrehaladtával jelentősen nő. A munkával és a munkahellyel való elégedettségben a munka által nyújtott öröm az elégedettség elsődleges forrása a kreatív osztály tagjainál. Az elégedettség iparágak szerinti megoszlását tekintve a legmagasabb a puha faktorok szerepe azokban az iparágakban, melyekben hagyományos értelemben vett alkotómunkát végeznek a kreatívok, míg a tudásintenzív innovatív ágazatokban inkább a kemény tényezők dominálnak. Az alkalmazotti státuszban és a nagyobb vállalkozásokban dolgozók a kemény faktorokat, míg az önálló foglalkozásúak, valamint a kis- és mikrovállalkozásokban dolgozók a puha tényezőket részesítik előnyben.

Szerzői adatok

Krisztina Keresnyei, Pécsi Tudományegyetem, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécs

doktorjelölt

Tamás Egedy, MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet, Budapest

tudományos főmunkatárs

Megjelent
2016-03-02
Hogyan idézzem?
Keresnyei, K. és Egedy, T. (2016) A pécsi kreatív osztály helyzetének értékelése statisztikai és empirikus kutatások alapján, Tér és Társadalom, 30(1), o. 57-78. doi: 10.17649/TET.30.1.2730.
Rovat
Kitekintés