Nekem a Balaton a Riviéra

Turisztikai dzsentrifikáció a Balaton-felvidéken a COVID-19 járvány idején

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.36.2.3427

Kulcsszavak:

dzsentrifikáció, vidéki turizmus, turisztikai dzsentrifikáció, második otthonok, COVID-19 pandémia

Absztrakt

Jelen tanulmány a Balaton-felvidéki nyaralókba, második otthonokba történő urbánus középosztályi – a COVID-19 pandémia idején felerősödött – beáramlás társadalmi, gazdasági következményeit, dzsentrifikációs hatásait, illetve a lehetséges válaszokat vizsgálja. A világjárvány egyrészt felerősítette, másrészt új mederbe terelte a vidék átalakulási folyamatait. A vidéki turizmus a járványhelyzet miatt először leállt, azután hihetetlen mértékben felpörgött. Ugyanakkor a pandémia nyomán kiszélesedő távmunka illetve távoktatás alapvetően változtatta meg a vidékhez való viszonyt, sokan ’leköltöztek’ az eddig csak nyaralóként használt ingatlanokba. A Balaton környéki ingatlanárak meredeken emelkednek, a beköltözők mellett megjelentek a befektetők és a „hideg pénz” is, ami egyértelműen dzsentrifikációs átalakulásról tanúskodik.

Tanulmányunk félig strukturált interjúk és egy kérdőíves megkérdezés segítségével tárja fel, hogy hogyan alakult a vidéki turizmus a járvány különböző szakaszaiban a Balaton-felvidéken, hogyan változott a nyaralótulajdonosok attitűdje és gyakorlata a vidékre költözéssel kapcsolatban, illetve melyek voltak a változás fő előidéző okai és tényezői és milyen változásokat hozott mindez a társadalmi, gazdasági környezetben, a helyi fejlesztési lehetőségekben. A kutatás eredményei szerint a pandémia felerősítette a korábbi tendenciákat, vagyis a vidéki élettér iránti kereslet növekedését. A jövőbeni szándékok a vidékre költözés tekintetében mérsékeltebbek, ennek hátterében a szolgáltatások kínálata és minősége is szerepet játszik.

Szerző életrajzok

Nemes Gusztáv , ELKH Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Közgazdaságtudományi Intézet

tudományos főmunkatárs

Tomay Kyra , Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Társadalom- és Médiatudományi Intézet

adjunktus

Sulyok Judit , Pannon Egyetem Balatoni Turisztikai Kutatóintézet

adjunktus

Orbán Éva , ELKH Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Közgazdaságtudományi Intézet

tudományos segédmunkatárs

##submission.downloads##

Megjelent

2022-06-02

Hogyan kell idézni

Nemes, G., Tomay, K., Sulyok, J. és Orbán, Éva (2022) „Nekem a Balaton a Riviéra : Turisztikai dzsentrifikáció a Balaton-felvidéken a COVID-19 járvány idején”, Tér és Társadalom, 36(2), o. 99–122. doi: 10.17649/TET.36.2.3427.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok