A nagy lejtő. A fejlett és fejletlen kisrégiók tanulói teljesítménykülönbségeinek növekedése

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.36.2.3406

Kulcsszavak:

kompetenciamérés, járások komplex fejlesztési mutatója, a hátrányos helyzetű kisrégiók tanulói teljesítményének időben növekvő elmaradása, oktatáspolitika

Absztrakt

A tanulmány célja. hogy az oktatási/tanulási teljesítmény területi összefüggéseit vizsgála a hazai oktatási rendszerben. A kutatási kérdés az, hogy a járások fejlettsége kapcsolatot mutat-e a közoktatási kompetencia eredményekkel illetve a felsőoktatásba felvetteknek a felvételin elért összpontszámával. A hipotézis azt feltételei, hogy az oktatási/tanulási teljesítmény annál jobb, minél magasabb a járás fejlettsége. Tehát az oktatási/tanulási eredmények lejtenek a fejlett járásoktól a fejletlenebbek felé.  

Az írás által bemutatott elemzés a kompetenciavizsgálatok eredményeinek területi alakulást vizsgálva arra a megállapításra jutott, hogy mind a szövegértés, mind a matematika eredmények járási átlaga szorosan együttjár a járások komplex fejlettségi mutatójával. Az együttjárás jelentős lejtést mutat: a fejlettebb járásokban élő fiatalok eredményei jobbak mint a gyengébb fejlettségű járásokban élőké. Ráadásul a lejtés meredeksége az évfolyamokon felfelé haladva növekszik. Más oldalról az is elég világosan látszik, hogy ez a lejtés az elmúlt fél évtized alatt növekedett. Ez a nagy lejtő a felsőoktatási felvételin elért pontszámok esetében is szembetűnő, és itt is a növekedett a lejtő meredeksége az elmúlt fél évtizedben.

A tanulmány azzal zárul, hogy rámutat arra, hogy az eredmények tanulságait fontos lenne az oktatáspolitikának levonni, ezek ugyanis arról tanúskodnak, hogy az elmúlt időszak oktatáspolitikája nem volt képes kezelni az oktatási rendszer területi különbségeit, olyannyira nem, hogy azok növekedtek.

Információk a szerzőről

Polónyi István , Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet

egyetemi tanár

##submission.downloads##

Megjelent

2022-06-02

Hogyan kell idézni

Polónyi, I. (2022) „A nagy lejtő. A fejlett és fejletlen kisrégiók tanulói teljesítménykülönbségeinek növekedése”, Tér és Társadalom, 36(2), o. 123–140. doi: 10.17649/TET.36.2.3406.

Folyóirat szám

Rovat

Ténykép