A felvételi követelmény megváltozásának hatása a felsőoktatás területi rekrutációjára

Kulcsszavak: felsőoktatási bejutási esély, kistérségi rekrutáció, felsőoktatás főváros-vidék szerinti rekrutációja

Absztrakt

A 2020-as felsőoktatási felvételi jelentős visszaesés hozott mind a jelentkezők, mind a felvettek számában. A tanulmány azzal foglalkozik, hogy a létszámcsökkenés milyen hatással van a felsőoktatás területi rekrutációjára.

Az írás először bemutatja a felsőoktatási felvételi követelményekben bekövetkezett változást rámutatva, hogy az emeltszintű érettségi általánossá tétele okozta a jelentkezők, s ennek nyomán a felvettek számának csökkenését. Ezt követően a munka a felsőoktatás területi rekrutációjának három metszetét elemzi. Először a bejutási esélyek változásának kistérségi hatását vizsgálja meg, a jelentkezők és a felvettek kistérségi megoszlásának változásait bemutatva. Ezután a leghátrányosabb helyzetű kistérségek fiataljainak bekerülésének változását elemzi összehasonlítva azt a legjobb helyzetű kistérségekkel. Végül a felvételi követelmény szigorítás nyomán bekövetkezett létszámcsökkenés hatását mutatja be a felsőoktatási szféra főváros-vidék szerinti rekrutációjára.

A tanulmány befejezésül rámutat, hogy a felvételi rendszer szigorítása kedvezőtlenül hatott a hátrányos helyzetű kistérségekből a felsőoktatásba törekvő fiatalok bejutási lehetőségeire, valamint átstrukturálja az intézményrendszert is, amelynek nyomán a fővárosi intézmények dominanciája tovább növekszik.

 

 

Szerzői adatok

István Polónyi, Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet

egyetemi tanár

Megjelent
2021-05-28
Hogyan idézzem?
Polónyi, I. (2021) A felvételi követelmény megváltozásának hatása a felsőoktatás területi rekrutációjára, Tér és Társadalom, 35(2021), o. 110-124. doi: 10.17649/TET.35.2021.3310.
Rovat
Ténykép