A területi kormányzás és a területi integráció vizsgálata Baranya megye fejlesztési dokumentumaiban az uniós csatlakozástól napjainkig

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.35.3.3337

Kulcsszavak:

területi kormányzás, területi tervezés, helyalapú fejlesztés, kohéziós politika, Baranya megye

Absztrakt

A magyar területfejlesztési politika origójaként értelmezhető 1996-os területfejlesztési törvény szervesen illeszkedett az európai területi gondolkodást meghatározó folyamatokba. Már az uniós csatlakozásig, de azt követően is számos változáson ment keresztül, követve az európai területi politikai folyamatokat és a magyar közjogi rendszer ciklikusságát. A tanulmány célja bemutatni Baranya – mint az ország leginkább hanyatló fejlődési pályát bejáró megyéje – példáján a megyei területfejlesztési politika korszakait, mindezt a helyalapú (place-based) területfejlesztési politikai megközelítés érvényesülésén keresztül.

A tanulmány első része áttekintő jelleggel bemutatja a területi kormányzás és a területi kohézió, mint fogalmak szakirodalmi hétterét, annak jelentőségét az európai integrációs folyamatban, valamint a kohéziós politika szabályozásában, kiemelve a helyalapú szemlélet, illetve a területi integrációs eszközök előtérbe kerülését. A dolgozat második felében összehasonlító elemzésnek vetem alá Baranya megye releváns fejlesztési dokumentumait 2003-tól napjainkig Fabrizio Barca vezette kutatócsoport által kidolgozott jelentésben alkalmazott place-based tipológia alapján. Az alkalmazott kvalitatív elemzés három dimenziója a tervezési folyamatra jellemző dialógus és részvétel; a területi diverzitás és tudás jelenléte a dokumentumokban; illetve a valóságos kapacitással rendelkező területi intézmények megléte. A módszer segítségével kimutathatók a három jól behatárolható korszak hasonlóságai és különbségei, az egyes kritériumok esetében érzékelhető tendenciák, melyek javaslatok megfogalmazására is lehetőséget adnak.

Információk a szerzőről

Pámer Zoltán , Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete

tudományos munkatárs

##submission.downloads##

Megjelent

2021-09-01

Hogyan kell idézni

Pámer, Z. (2021) „A területi kormányzás és a területi integráció vizsgálata Baranya megye fejlesztési dokumentumaiban az uniós csatlakozástól napjainkig”, Tér és Társadalom, 35(3), o. 108–130. doi: 10.17649/TET.35.3.3337.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok