A szociális gazdaságtól a szolidáris gazdaságig – a helyi gazdaságfejlesztési modell átalakulása - Modellváltás a helyi gazdaság fejlesztésében

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.34.4.3301

Kulcsszavak:

szociális gazdaság, szolidáris gazdaság, harmadik szektor, szociális szövetkezet, társadalmi vállalkozás

Absztrakt

Az ezredforduló környékén a szociális gazdaságot sokan olyan útkereszteződésnek tekintették, ahol a fejlesztéspolitika és a foglalkoztatáspolitika, a piaci, az állami és civil szektor találkozik, és ennek eredményeként egy gazdasági és társadalmi problémákat hatékonyan kezelni képes, a kapitalista fejlődés alternatívájaként megjelenő, harmadik út jön létre. A kilencvenes évek harmadik út modellhez kötődő várakozásai az ezredforduló környékén azonban tévesnek bizonyultak, s a szociális gazdasághoz kötődő értékek és működési modellek is jelentősen átalakultak. A „harmadik szektor” sok vonatkozásban beilleszkedett a piaci modellbe.

Az elmúlt két évtizedben a szociális gazdaság fogalmát a szolidáris gazdaság fogalma váltotta fel főleg Európában és a latin-amerikai országokban. A szolidáris gazdaság kereteinek felvázolásakor a szakértők Polányi gazdasági integrációs sémáinak középpontba állításával a gazdasági tevékenységek tágan értelmezetta piacot, az újraelosztást és a reciprocitás elvét is magában foglaló – modelljét javasolják, s ezzel együtt megkérdőjelezik a gazdaság kapitalista modelljének általános érvényességét. A szolidáris gazdaság értékrendszerének megfelelően a helyi gazdaság fejlesztése már nem korrektív, vagy kiegészítő eleme a globális gazdaságnak, mint a harmadik szektorba integrálódott szociális gazdaság, hanem ökológiai, esélyegyenlőségi, kulturális aspektusokkal megerősödve lokális rendszerekben építkező, de globális szinten érvényesülő gazdasági, társadalmi ökoszisztéma meghatározó elemévé vált.

A tanulmány célja annak elemzése, hogy a szociális gazdaságtól a szolidáris gazdaságig vezető modellváltás milyen gazdasági, társadalmi és politikai közegben zajlott, s milyen alapvető értékek változásával járt. Módszerként az elmúlt három évtized szociális gazdaságra vonatkozó, meghatározó tudományos és politikai diskurzusainak elemzését választottuk. Az elemzés során kiemelt figyelmet fordítottunk a szociális gazdasággal kapcsolatos kulcsfogalmak használatának területi különbözőségeire. A nemzetközi trendek tárgyalása során az európai modellt állítottuk fókuszba, s ehhez viszonyítottuk a szociális/szolidáris gazdaság magyarországi fejlődésének sajátosságait.

Információk a szerzőről

Csoba Judit , Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Politikatudományi és Szociológiai Intézet, Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszék

egyetemi tanár

##submission.downloads##

Megjelent

2020-11-28

Hogyan kell idézni

Csoba, J. (2020) „A szociális gazdaságtól a szolidáris gazdaságig – a helyi gazdaságfejlesztési modell átalakulása - Modellváltás a helyi gazdaság fejlesztésében”, Tér és Társadalom, 34(4), o. 71–99. doi: 10.17649/TET.34.4.3301.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok