A kertkultúra és a háztartásgazdaság szerepe a vidéki szegények társadalmi integrációjában – 25 éves a Szociális Földprogram

  • Judit Csoba Debreceni Egyetem, Szociológia és Szociálpolitika Tanszék
Kulcsszavak: Szociális Földprogram, háztartásgazdaság, kertkultúra, önellátás, önfoglalkoztatás, szegénység

Absztrakt

A jövedelemkiegészítő háztartásgazdaságok nagy tradícióval rendelkeznek Magyarországon. A ház körüli gazdaság és kertkultúra hagyományainak megőrzése, illetve újjáélesztése a rendszerváltást követően is jó megoldásnak tűnt a drasztikusan növekvő vidéki szegénység kezelésére. Az 1992-ben létrehozott Szociális Földprogram a mezőgazdasági termeléshez szükséges vagyonnal nem rendelkező, szociálisan hátrányos helyzetű személyek részére kínált lehetőséget a háztáji jellegű kistermelésre, az önellátás képességének erősítésére. A program fennállása óta az alapvető cél – a részt vevő háztartások gazdasági önállóságának erősítése és életminőségének javítása – jelentősen megváltozott, és a program működési feltételei is alapvetően átalakultak. Tanulmányunkban a Szociális Földprogram 25 évének rövid áttekintésére vállalkozunk azzal a céllal, hogy bemutassuk a program legfontosabb szakaszait és a változások jellemzőit.

Szerzői adatok

Judit Csoba, Debreceni Egyetem, Szociológia és Szociálpolitika Tanszék
egyetemi tanár
Megjelent
2017-08-23
Hogyan idézzem?
Csoba, J. (2017) A kertkultúra és a háztartásgazdaság szerepe a vidéki szegények társadalmi integrációjában – 25 éves a Szociális Földprogram, Tér és Társadalom, 31(3), o. 85-102. doi: 10.17649/TET.31.3.2858.
Rovat
Tanulmányok