Az ipari körzettől az innovációs körzetig – az innovációs földrajz első évszázada

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.34.2.3216

Kulcsszavak:

innováció, innovációföldrajz, elmélettörténet, gazdaságföldrajz, ipari körzet, innovációs rendszer

Absztrakt

A regionális reziliencia egyik meghatározó tényezőjét a helyi innovációs potenciál és aktivitás adja, amelynek területi alapú vizsgálata szorosan kapcsolódik a földrajztudományhoz, az innovációföldrajzhoz. Az innovációföldrajz ugyanakkor korunk egyik fiatalabb tudományterülete, amely számos, alapfeltevéseiben is különböző elméletet alkotott az innováció megértésére. Kutatási célunk, hogy feltárjuk és egyes dimenzióiban számszerűsítsük az innováció kérdéskörének elmélettörténeti dinamikáját, rámutatva a paradigmák változásaira, a kétezres évek megközelítéseire, érintve a neoklasszikus elméleti modellek tökéletesen informált és racionális, optimalizáló vállalatait, a helyelméletek megközelítését, az ipari körzetek helyhez kötött elméleteit és a növekedési pólusok által jelölt háború utáni keynesiánus területi tervezési politika megközelítését. Elemzésünk kiterjed továbbá a tanuló régiók, a hálózatok, valamint az innovációs rendszerek kérdéskörére is, amely szempontok szintén kapcsolódnak az innovációs geográfia vizsgálati horizontjához. Ezen megközelítések tanulságai, valamint a földrajz kapcsolódó területeinek történeti és big data alapú elemzése haszonnal szolgálhat a területi tervezésben érintett szakemberek számára.

Szerző életrajzok

Oláh Dániel , Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földtudományi Doktori Iskola

PhD hallgató

Alpek Levente B. , Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földrajzi és Földtudományi Intézet

Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék, adjunktus

##submission.downloads##

Megjelent

2020-05-21

Hogyan kell idézni

Oláh, D. és Alpek, L. B. (2020) „Az ipari körzettől az innovációs körzetig – az innovációs földrajz első évszázada”, Tér és Társadalom, 34(2), o. 3–34. doi: 10.17649/TET.34.2.3216.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei