Az ipari körzettől az innovációs körzetig – az innovációs földrajz első évszázada

Kulcsszavak: innováció, innovációföldrajz, elmélettörténet, gazdaságföldrajz, ipari körzet, innovációs rendszer

Absztrakt

A regionális reziliencia egyik meghatározó tényezőjét a helyi innovációs potenciál és aktivitás adja, amelynek területi alapú vizsgálata szorosan kapcsolódik a földrajztudományhoz, az innovációföldrajzhoz. Az innovációföldrajz ugyanakkor korunk egyik fiatalabb tudományterülete, amely számos, alapfeltevéseiben is különböző elméletet alkotott az innováció megértésére. Kutatási célunk, hogy feltárjuk és egyes dimenzióiban számszerűsítsük az innováció kérdéskörének elmélettörténeti dinamikáját, rámutatva a paradigmák változásaira, a kétezres évek megközelítéseire, érintve a neoklasszikus elméleti modellek tökéletesen informált és racionális, optimalizáló vállalatait, a helyelméletek megközelítését, az ipari körzetek helyhez kötött elméleteit és a növekedési pólusok által jelölt háború utáni keynesiánus területi tervezési politika megközelítését. Elemzésünk kiterjed továbbá a tanuló régiók, a hálózatok, valamint az innovációs rendszerek kérdéskörére is, amely szempontok szintén kapcsolódnak az innovációs geográfia vizsgálati horizontjához. Ezen megközelítések tanulságai, valamint a földrajz kapcsolódó területeinek történeti és big data alapú elemzése haszonnal szolgálhat a területi tervezésben érintett szakemberek számára.

Szerzői adatok

Dániel Oláh, Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földtudományi Doktori Iskola

PhD hallgató

Levente B. Alpek, Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földrajzi és Földtudományi Intézet

Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék, adjunktus

Megjelent
2020-05-21
Hogyan idézzem?
Oláh, D. és Alpek, L. (2020) Az ipari körzettől az innovációs körzetig – az innovációs földrajz első évszázada, Tér és Társadalom, 34(2), o. 3-34. doi: 10.17649/TET.34.2.3216.
Rovat
Tanulmányok

A szerző(k) legtöbbet olvasott cikkei