Innovációs periféria a rurális periféria?

Kulcsszavak: periféria, régió, innováció, város

Absztrakt

Az innovációk termelésének főáramú elméletéből következtethetünk arra, hogy az innovációk létrejöttének színterei meghatározó mértékben a városi központok és agglomerációk. Kutatásunk célja a tudományos megközelítések plurálisabbá tétele a térbeli innovációtermelésről. A szakirodalom szintetizáló áttekintésével választ adunk arra a kutatási kérdésre, hogy az innováció milyen mértékben köthető a központi urbánus és a vidéki periférikus területekhez. A dolgozat következtetése az, hogy az innováció folyamatával kapcsolatban a kutatások túlnyomó többsége a központokat vizsgálja, pedig az megtalálható a perifériákon is. A perifériák innovációs tevékenysége azonban sok esetben lassú, rejtett és a helyi hagyományokra és adottságokra épül. Az innováció így a központokban sűrűsödhet, de a perifériákon is jelen lehet. A perifériákon viszont kevésbé észlelhető, mert az innovációs folyamat végső szakaszai a városokhoz kapcsolódhatnak. Emiatt további kifejtést és vizsgálatokat igényel a szakirodalmi álláspont, mely szerint innovációk a központokban jönnek létre. A periféria innovációs folyamatai alig kutatott területnek számítanak. A szakirodalmi álláspontokat széles körben integrálni képes elméleti alapvetés lehet, hogy az innovációkat hálózatok, különösen azok sűrűsödési pontjai hozzák létre.

Szerzői adatok

Dániel Oláh, Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Föld‐ tudományok Doktori Iskola

PhD hallgató

Levente B. Alpek, Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földrajzi és Földtudományi Intézet

adjunktus, Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék

Megjelent
2021-02-22
Hogyan idézzem?
Oláh, D. és Alpek, L. (2021) Innovációs periféria a rurális periféria?, Tér és Társadalom, 35(1), o. 3-28. doi: 10.17649/TET.35.1.3249.
Rovat
Tanulmányok