Globális, regionális és helyi hasonlóságok és különbségek az emberierőforrás-menedzsmentben

Kulcsszavak: emberierőforrás-menedzsment, kulturális klaszter, globalizáció, regionalizáció, Magyarország

Absztrakt

A menedzsmenttudományok megközelítése a jelenségek és tények empirikus vizsgálatán alapul. E tudományterület kutatóiban, így az emberierőforrás-menedzsment (HRM) területén is, régóta megfogalmazódott az igény a különböző országok gyakorlatában meglévő hasonlóságok és különbözőségek feltárására és magyarázatára. Ezek közé tartoznak a nemzeti környezeti jellemzők, az intézményi berendezkedés és a HRM-gyakorlatok közötti összefüggésekkel foglalkozó komparatív HR-kutatások. Ezek célja annak vizsgálata is, hogy azonosíthatók-e olyan országcsoportok, illetve régiók, amelyek sajátos HRM-jellemzőkkel rendelkeznek. Empirikus kutatásunkkal ehhez a vonulathoz csatlakozunk és a kontextuális kutatási paradigmát követve választ keresünk arra, hogy a globális tendenciákkal összevetve jelen pillanatban hol tart és milyen sajátosságokat mutat Kelet-Közép-Európa és hazánk szervezeteinek gyakorlata az emberierőforrás-menedzsmentben. Az emberierőforrás-menedzsment elméleti megközelítésein túl felhasználjuk a kulturális klaszterek és az összehasonlító közgazdaságtan által nyújtott gondolati keretet, ezek egymásra hatását és összefüggéseit vizsgáljuk a jelenségek magyarázatában.

Szerzői adatok

Ildikó Éva Kovács, Szent István Egyetem

tanszéki mérnök

József Poór, Selye János Egyetem

egyetemi tanár

Mártonné Karoliny, Pécsi Tudományegyetem

egyetemi docens

Megjelent
2018-05-29
Hogyan idézzem?
Kovács, I., Poór, J. és Karoliny, M. (2018) „Globális, regionális és helyi hasonlóságok és különbségek az emberierőforrás-menedzsmentbe”n, Tér és Társadalom, 32(2), o. 128-147. doi: 10.17649/TET.32.2.3030.
Rovat
Ténykép