A tér a marketingben

Kulcsszavak: tér, marketing, geomarketing, regionális tudomány

Absztrakt

A tér és térbeliség napjainkban sem játszik fontos szerepet a különféle szervezetek marketingtevékenységében. Tanulmányunkban – a térbeliség és a marketing alapfogalmainak áttekintését követően – bemutatjuk, hogy az üzleti gondolkodásban, a piacokról folyó diskurzusban, illetve ezen belül különösen a stratégiai marketingben mely területeken azonosíthatók térbeli problémák.

A marketing térvonatkozásainak elméleti megalapozásához röviden ismertetjük a társadalmi térfogalom különféle megközelítéseit a társadalomtudományokban (regionális tudomány, társadalomföldrajz, közgazdaságtan, szociológia). A tér elméleti és alkalmazott közgazdaságtani értelmezését követően foglalkozunk a marketingre vonatkozó elképzelésekkel.

Röviden bemutatjuk a marketing hazai és nemzetközi fogalmi megközelítéseit, és a marketing kotleri értelemben vett (tágan értelmezett) modelljét felhasználva emeljük ki annak explicit és implicit térvonatkozásait, rámutatunk a termék, az ár, az értékesítés és a kommunikációs stratégia térbeli sajátosságaira, a kapcsolati marketing, a társadalmilag felelős marketing és belső marketing területi aspektusaira. Számos példával illusztráljuk, hogy a marketing erőteljesen térbe ágyazott, így amellett érvelünk, hogy a hatékonyabb marketinggondolkodásban figyelembe kell venni a térbeli kapcsolódásokat, területi meghatározottságokat.

A geomarketing-gondolkodásmódban, melynek szükségességére hívjuk fel a figyelmet, a térbeliség nem szűkül le a telephelyválasztásra és az értékesítéstervezésre, hanem áthatja a marketing egészét.

Szerzői adatok

András Kovács, Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

főiskolai docens

Megjelent
2017-02-22
Hogyan idézzem?
Kovács, A. (2017) A tér a marketingben, Tér és Társadalom, 31(1), o. 70-88. doi: 10.17649/TET.31.1.2832.
Rovat
Tanulmányok