A tér a marketingben

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.31.1.2832

Kulcsszavak:

tér, marketing, geomarketing, regionális tudomány

Absztrakt

A tér és térbeliség napjainkban sem játszik fontos szerepet a különféle szervezetek marketingtevékenységében. Tanulmányunkban – a térbeliség és a marketing alapfogalmainak áttekintését követően – bemutatjuk, hogy az üzleti gondolkodásban, a piacokról folyó diskurzusban, illetve ezen belül különösen a stratégiai marketingben mely területeken azonosíthatók térbeli problémák.

A marketing térvonatkozásainak elméleti megalapozásához röviden ismertetjük a társadalmi térfogalom különféle megközelítéseit a társadalomtudományokban (regionális tudomány, társadalomföldrajz, közgazdaságtan, szociológia). A tér elméleti és alkalmazott közgazdaságtani értelmezését követően foglalkozunk a marketingre vonatkozó elképzelésekkel.

Röviden bemutatjuk a marketing hazai és nemzetközi fogalmi megközelítéseit, és a marketing kotleri értelemben vett (tágan értelmezett) modelljét felhasználva emeljük ki annak explicit és implicit térvonatkozásait, rámutatunk a termék, az ár, az értékesítés és a kommunikációs stratégia térbeli sajátosságaira, a kapcsolati marketing, a társadalmilag felelős marketing és belső marketing területi aspektusaira. Számos példával illusztráljuk, hogy a marketing erőteljesen térbe ágyazott, így amellett érvelünk, hogy a hatékonyabb marketinggondolkodásban figyelembe kell venni a térbeli kapcsolódásokat, területi meghatározottságokat.

A geomarketing-gondolkodásmódban, melynek szükségességére hívjuk fel a figyelmet, a térbeliség nem szűkül le a telephelyválasztásra és az értékesítéstervezésre, hanem áthatja a marketing egészét.

Információk a szerzőről

Kovács András , Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

főiskolai docens

##submission.downloads##

Megjelent

2017-02-22

Hogyan kell idézni

Kovács, A. (2017) „A tér a marketingben”, Tér és Társadalom, 31(1), o. 70–88. doi: 10.17649/TET.31.1.2832.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok