A kiskereskedelem területi jellegzetességei a szlovák–magyar határtérségben

Kulcsszavak: kiskereskedelmi üzlethálózat, vásárlási szokások, vásárlási költés kiskereskedelmi vonzáskörzet, vásárlási gyakoriság

Absztrakt

A szlovák–magyar határ menti térségben élők a múltban és napjainkban egyaránt rendszeresen keresték, keresik fel a határ túloldalán működő kereskedelmi létesítményeket. Ez a jelenség évtizedes múltra tekint vissza a határrégióban, azonban napjainkban, az uniós és schengeni csatlakozás után egyre nagyobb jelentőségűvé válik, mert a határon túli vásárlásokat már nem korlátozza a szigorú határellenőrzés vagy vámfizetési kötelezettség. Tanulmányunkban feltérképezzük a határtérség két oldalának kereskedelmi hálózatát, majd áttekintjük azokat a rövid és hosszú távon ható gazdasági folyamatokat és térszerkezeti jellemzőket, amelyek befolyásolják a határon átnyúló bevásárlóturizmus volumenét és irányát. A térségben végzett empirikus kutatások eredményeinek bemutatásával megkísérlünk választ adni arra, hogy a határ menti bevásárlóturizmus milyen volumenű, mekkora térségre terjed ki (vonzáskörzetek), és a határ túloldalán vásárlók milyen rendszerességgel mekkora összegeket költenek.

Szerzői adatok

András Kovács, SZE Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola, Győr

PhD hallgató

Megjelent
2008-09-01
Hogyan idézzem?
Kovács, A. (2008) A kiskereskedelem területi jellegzetességei a szlovák–magyar határtérségben, Tér és Társadalom, 22(3), o. 97-107. doi: 10.17649/TET.22.3.1187.
Rovat
Tanulmányok