Elmozdulások és törésvonalak Kelet-Közép-Európa térszerkezetében

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.30.4.2811

Kulcsszavak:

Kelet-Közép-Európa, térszerkezet, területi versenyképesség

Absztrakt

Horváth Gyula munkásságából e tanulmány szerzője azokat a műveket emelte ki, amelyek a kelet-közép-európai országok térszerkezetével foglalkoznak. Ezek a publikációk inspirálták a szerzőt, hogy végiggondolja az elmúlt 10-15 év magyarországi kutatásaiból az erre a nagyrégióra vonatkozó elemzéseket. E tanulmányban értelmezi a térszerkezet fogalmát, lehatárolja a nagyrégiót, és két szinten végez értékelést. A térszerkezet vonatkozásában jelzi a lassú elmozdulásokat, a versenyképesség esetében a számottevő különbségekre hívja fel a figyelmet. A nagyrégió területi sajátosságaiból kiemeli a versenytér fokozatos kialakulását, a fővárosok egyre erőteljesebb erőforrás-koncentrációját. Kitér a regionális központok kapcsolatainak hiányosságára, a területi tervezésben pedig az együttműködéseket sürgeti. Hangsúlyozza, hogy a magrégiókban a járműipar vált a meghatározó gazdasági szektorrá, ami növelheti e térségek kitettségét. Megállapítja, hogy Kelet-Közép-Európa összességében nem válik új fejlődési övezetté Európában, ám a fővárosok, s néhány regionális központ és környéke sikeres felzárkózást folytathat, miközben a nagyrégióban a területi különbségek látványosan növekednek.

Információk a szerzőről

Rechnitzer János , MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete; Széchenyi István Egyetem

tudományos tanácsadó; egyetemi tanár

##submission.downloads##

Megjelent

2016-11-22

Hogyan kell idézni

Rechnitzer, J. (2016) „Elmozdulások és törésvonalak Kelet-Közép-Európa térszerkezetében”, Tér és Társadalom, 30(4), o. 36–53. doi: 10.17649/TET.30.4.2811.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

<< < 1 2 3 4 5 > >>